Base sa rekomendasyon ng IATF at ng Liga ng mga Barangay.

Base sa rekomendasyon ng IATF at ng Liga ng mga Barangay.

Ang mga pamilihan ay sarado sa araw ng Linggo maliban sa mga botika.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WordPress Image Lightbox Plugin
error: